Ochrana a spracovanie osobnych udajov

Ochrana osobných údajov
 
Spracovanie Osobné dáta objednávateľa služieb
 
1.Zákazník, Objednávateľ, záujemca o služby (ďalej Realitné služby), dáva spoločnosti Denima s.r.o. v zmysle ustanovenia zákona o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb., výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovávaním a uchovávaním svojich osobných údajov uvedených na objednávke alebo v Zmluve.
 
1.1.Za účelom ponúkania služieb Realitny agentúry.1.2.Za účelom uzavretia zmluvy spojenej s činnosťou realitných služieb a prípadne iné ponúkaných služieb.
 
1.3.Pre účely účtovníctva v zmysle daňových zákonov SR,BGR
 
2.K účelu 1.1. a 1.2., 1.3 sú spracovávané osobné údaje objednávateľa v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť, bydlisko, telefónne číslo, elektronický kontakt (e-mail), ďalej číslo osobných dokladov (občianskeho preukazu alebo pasu), dátum jeho platnosti, pohlavia a vydavateľa dokladu.
 
3.Poskytnutie osobných údajov objednávateľa (záujemca o realitných služieb) je dobrovoľné.
 
4.Poskytnuté osobné údaje objednávateľa na tieto účely môžu byť sprístupnené zamestnancom Denima s.r.o.
 
5.Objednávateľ odoslaním vyplnenej objednávky emailom potvrdzuje svoj súhlas s manipuláciou s jeho osobnými dátami pre účely evidencie ubytovaných.

Rozsáhlé vyhledávání:Lokalita:

Vybrať mesto alebo časť obce:

Časť obce alebo názov komplexu:
Druh nehnuteľnosti:

EUR

EUR

Predaj Nájom
Rýchle vyhľadávanie

do 20 000 € оd 20 000 € do 30 000 € оd 30 000 € dо 40 000 € оd 40 000 € dо 50 000 € оd 50 000 € dо 60 000 € оd 60 000 € dо 70 000 € оd 70 000 € dо 80 000 € оd 80 000 € dо 90 000 € оd 90 000 € dо 100 000 € оd 100 000 € dо 150 000 € оd 150 000 € dо 200 000 € оd 200 000 € dо 300 000 €